ضرب‌المثل‌های فارسی

آ


→ نسخهٔ قدیمی‌تر نسخهٔ ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۰
(۲ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۸۹: سطر ۸۹:
 
* «آبی که ریخته شدُ نمیشه جمعش کرد.»
 
* «آبی که ریخته شدُ نمیشه جمعش کرد.»
 
* «آب در کوزه و ما تشنه‌لبان می‌گردیم/ یار در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم.»
 
* «آب در کوزه و ما تشنه‌لبان می‌گردیم/ یار در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم.»
  +
* «آب در جوغَن (هاون) کُتیدَن (کوفتن).»
 
* «آب را گل‌آلود می‌کند که [[ماهی]] بگیرد.»
 
* «آب را گل‌آلود می‌کند که [[ماهی]] بگیرد.»
 
* «آب را باید از سرچشمه بست.»
 
* «آب را باید از سرچشمه بست.»
 
* «آب زیر پوستش افتاده.»
 
* «آب زیر پوستش افتاده.»
* «آب که یه جا بماند، می‌گندئ
+
* «آب که یه جا بماند، می‌گندد
 
* «آبکش به کفگیر می‌گه سه سوراخه.»
 
* «آبکش به کفگیر می‌گه سه سوراخه.»
 
* «آب که از سر گذشت، چه یک ذرع چه صد ذرع/چه یک نی چه صد نی/چه یک‌وجب چه صد وجب.»
 
* «آب که از سر گذشت، چه یک ذرع چه صد ذرع/چه یک نی چه صد نی/چه یک‌وجب چه صد وجب.»
 
* «آب که سر بالا می‌ره، [[قورباغه]] ابوعطا می‌خواند».
 
* «آب که سر بالا می‌ره، [[قورباغه]] ابوعطا می‌خواند».
 
* «آب گر بر باد رود باران است.»
 
* «آب گر بر باد رود باران است.»
  +
* «آب و آبادی.»
 
* «آب نمی‌بیند و گرنه شناگر قابلی است.»
 
* «آب نمی‌بیند و گرنه شناگر قابلی است.»
 
* «آبی از او گرم نمی‌شود.»
 
* «آبی از او گرم نمی‌شود.»
سطر ۱۰۶: سطر ۱۰۸:
 
* «آدم از کوچکی بزرگ می‌شود.»
 
* «آدم از کوچکی بزرگ می‌شود.»
 
* «آدم بدحساب، دوبار می‌دهد.»
 
* «آدم بدحساب، دوبار می‌دهد.»
  +
* «آدم خوش حساب، شریک قافله هست.»
 
* «آدم به‌کیسه‌اش نگاه می‌کند.»
 
* «آدم به‌کیسه‌اش نگاه می‌کند.»
 
* «آدمُ برق بگیرِ ولی جَوْ نگیرِ.»
 
* «آدمُ برق بگیرِ ولی جَوْ نگیرِ.»