لویاتان (رمان)

گفتاوردها: اصلاح اشتباه تایپی


→ نسخهٔ قدیمی‌تر نسخهٔ ‏۱۶ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۳۶
سطر ۸: سطر ۸:
 
* [[کتاب]] شیئی اسرارآمیز است و به محض اینکه به جهان راه میابد هر واقعه‌ای امکان‌پذیر می‌شود ممکن است فتنه‌ای به بار آورد و آدم نمی‌تواند برای جلوگیری از آن کاری انجام دهد آنچه پیش می‌آید چه خوب باشد، چه بد،کاملاً از اختیار نویسنده جدا است.
 
* [[کتاب]] شیئی اسرارآمیز است و به محض اینکه به جهان راه میابد هر واقعه‌ای امکان‌پذیر می‌شود ممکن است فتنه‌ای به بار آورد و آدم نمی‌تواند برای جلوگیری از آن کاری انجام دهد آنچه پیش می‌آید چه خوب باشد، چه بد،کاملاً از اختیار نویسنده جدا است.
 
* واقعیت همیشه از خیال فراتر می‌رود. هرقدر هم نوآوری‌های خود را عجیب بپنداریم، هرگز نمی‌تواند به اندازه آنچه جهان واقعی در پیش رویمان می‌گذارد، غیرمنتظره باشد.
 
* واقعیت همیشه از خیال فراتر می‌رود. هرقدر هم نوآوری‌های خود را عجیب بپنداریم، هرگز نمی‌تواند به اندازه آنچه جهان واقعی در پیش رویمان می‌گذارد، غیرمنتظره باشد.
* بعضی حکایت‌ها چنان حولناک اند که می‌توان از آنها گریخت، به آنها پشت کرد و در تاریکی ناپدید شد.
+
* بعضی حکایت‌ها چنان هولناک اند که می‌توان از آنها گریخت، به آنها پشت کرد و در تاریکی ناپدید شد.
   
 
== پیوند به بیرون ==
 
== پیوند به بیرون ==