مد گردی با غول های کارآفرینی دیجیتالی : از گیتس تا زوکربرگ

مد گردی با کارآفرینان عرصه دیجیتالی بزرگان کارآفرینی جهان در قرن بیستم را غول های خودروساز و لوازم الکترونیکی و مواد غذایی و شوینده تشکیل ندادند. غول  های اقتصاد جهان در قرن بیستم را انقلاب دات کام ها هدایت کردند. غول هایی که میلیونرهای زیر ۳۰ سال را به جهان معرفی کردند و انقلاب فناوری […]